Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Cho este phenyl axetat tác dụng với dung dịch KOH dư. Sau phản ứng thu được muối hữu cơ gồm

Câu 206982: Cho este phenyl axetat tác dụng với dung dịch KOH dư. Sau phản ứng thu được muối hữu cơ gồm

A. CH3COOH và C6H5CH2OH.

B. CH3COOK và C6H5CH2OK.

C. CH3COOK và C6H5OH.

D. CH3COOK và C6H5OK.

Câu hỏi : 206982

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết phản ứng thủy phân các este đặc biệt.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: CH3COOC6H5 + 2KOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COOK + C6H5OK + H2O.

  Vậy muối hữu cơ thu được gồm: CH3COOK và C6H5OK.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com