Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân nào có vai trò quyết định nhất đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu ?

Câu 208295: Nguyên nhân nào có vai trò quyết định nhất đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu ?

A. Tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt

B. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến

C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp

D. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước

Câu hỏi : 208295

Phương pháp giải:

đánh giá.  

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 4 nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ cảu chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, trong đó nguyên nhân đầu tiên quan trọng nhất là: đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • nguyenhuuphu theo em không phải nguyên nhân đầu tiên được ghi trong sách là nguyên nhân quan trọng nhất.đúng là đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan duy ý chí , cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ đời sống nhân dân không được cải thiện là nguyên nhân quan trọng làm sụp đổ chế độ xhcn ở liên xô và đông âu nhưng nếu liên hệ rộng hơn thì ở trung quốc và việt nam cũng có đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan ... đời sống không được cải thiện vì việt nam và trung quốc cũng theo chế đọ xhcn giống liên xô nhưng việt nam và trung quốc đã thực hiện chính sách đúng đắn và mang lại thành quả to lớn nếu như liên xô cũng thực hiện chính sách đúng đắn thì chắc chắn cũng sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng và sẽ không dẫn đến sự sụp đổ chế độ xhcn ở lx và đông âu cho nên đáp án a là nguyên nhân quan trọng
   nhất mới đúng chứ ạ
   Thích Trả lời 08/03/2019 08:36 Tỉ lệ đúng 82 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com