Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với thắng lợi nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới ?

Câu 208297: Với thắng lợi nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới ?

A. Cách mạng dân tộc, dân chủ ở Trung Quốc

B. Cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu

C. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Nam Phi

D. Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ ở Mĩ Latinh

Câu hỏi : 208297

Phương pháp giải:

suy luận. 

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi cách mạng dân tộc nhân dân ở Đông Âu thắng lợi (Liên Xô – > Châu Âu).

  Chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á khi cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc thành công.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com