`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Find one odd word A, B, C or D

Câu 209405:

A. English        

B. Viet Nam   

C. maths   

D. geography

Câu hỏi : 209405
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Các đáp án A, C, D chỉ môn học (tiếng Anh, toán, địa lý)

  Còn đáp án B chỉ địa danh (Việt Nam)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com