Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Find one odd word A, B, C or D

Find one odd word A, B, C or D

Câu 1:

A. nurse       

B. father   

C. teacher   

D. engineer

Câu hỏi : 209402
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Các đáp án A, C, D chỉ nghề nghiệp (y tá, giáo viên, kỹ sư)

  Còn đáp án B chỉ thành viên trong gia đình (bố)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. studying      

B. singing    

C. morning   

D. listening

Câu hỏi : 209403
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Các đáp án A, B, D chỉ hành động (học, hát, nghe)

  Còn đáp án C chỉ danh từ (buổi sáng)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. notebook   

B. compass   

C. schoolbag    

D. basketball

Câu hỏi : 209404
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Các đáp án A, B, C chỉ dụng cụ học tập (vở, compa, cặp sách)

  Còn đáp án D chỉ môn thể thao (bóng rổ)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. English        

B. Viet Nam   

C. maths   

D. geography

Câu hỏi : 209405
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Các đáp án A, C, D chỉ môn học (tiếng Anh, toán, địa lý)

  Còn đáp án B chỉ địa danh (Việt Nam)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. canteen   

B. library       

C. classroom  

D. bedroom

Câu hỏi : 209406
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Các đáp án A, B, C chỉ những địa điểm ở trường học (căng tin, thư viện, phòng học)

  Còn đáp án D chỉ một phòng ở nhà (phòng ngủ)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com