Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 có hiện tượng :

                                  

 

Câu 209628: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 có hiện tượng :


                                  


 

A.  kết tủa màu nâu đỏ   

B. kết tủa keo trắng , sau đó tan dần

C.  kết tủa màu xanh                                        

D. kết tủa keo trắng , sau đó không tan

Câu hỏi : 209628
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi cho từ từ NaOH vào AlCl3 lúc đầu AlCl3 rất dư nên tạo kết tủa trắng keo. Sau đó NaOH dư thì hòa tan kết tủa đó.

  3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

  NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O          

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com