Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị \(\sin \dfrac{{47\pi }}{6}\) là:

Câu 210388: Giá trị \(\sin \dfrac{{47\pi }}{6}\) là:

A. \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \( - \dfrac{1}{2}\)

C. \(A = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\)

D. \( - \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Câu hỏi : 210388
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(\sin \dfrac{{47\pi }}{6} = \sin \left( { - \dfrac{\pi }{6} + 8\pi } \right) = \sin \left( { - \dfrac{\pi }{6}} \right) =  - \dfrac{1}{2}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com