Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị \(\cos \dfrac{{37\pi }}{3}\) là:

Câu 210390: Giá trị \(\cos \dfrac{{37\pi }}{3}\) là:

A. \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(\dfrac{1}{2}\)

C. \(A =  - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

D. \( - \dfrac{1}{2}\)

Câu hỏi : 210390
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(\cos \dfrac{{37\pi }}{3} = \cos \left( {\dfrac{\pi }{3} + 12\pi } \right) = \cos \dfrac{\pi }{3} = \dfrac{1}{2}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com