Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

(1 điểm) Cho hình thang vuông \(ABCD\) có  \(\hat A = \hat D = 90^\circ ,\;AB = AD = 2cm,\;DC = 4cm\) . Tính các góc của hình thang.

Câu 210569: (1 điểm) Cho hình thang vuông \(ABCD\) có  \(\hat A = \hat D = 90^\circ ,\;AB = AD = 2cm,\;DC = 4cm\) . Tính các góc của hình thang.

A. \(90^0;90^0;125^0;55^0\)

B. \(90^0;90^0;145^0;45^0\)

C. \(90^0;\,125^0;\,55^0; \, 90^0\)

D. \(90^0;\,135^0;\,45^0; \, 90^0\)

Câu hỏi : 210569
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

   

  Từ \(B\) kẻ \(BH\) vuông góc với \(CD\).

  Tứ giác \(ABHD\) có \(\widehat A = {90^0},\widehat D = {90^0},\widehat H = {90^0}\) (gt) nên là hình chữ nhật.

  Do đó \(AD = BH,AB = DH\) .

  Mặt khác, \(AB = AD = 2cm\) nên suy ra \(BH = DH = 2cm\) .

  Do đó: \(HC = DC - HD = 4 - 2 = 2cm\) .

  Tam giác \(BHC\) có \(BH = HC = 2cm\)  nên tam giác \(BHC\) cân đỉnh \(H\).

  Lại có  \(\widehat {BHC} = 90^\circ \)  (do cách vẽ) nên tam giác \(BHC\) vuông cân tại \(H\).

  Do đó  \(\widehat {BCH} = \left( {180^\circ  - \widehat {BHC}} \right):2 = \left( {180^\circ  - 90^\circ } \right):2 = 45^\circ \)

  Xét hình thang \(ABCD\) có:

  \(\widehat {ABC} = 360^\circ  - \left( {\hat A + \hat D + \hat C} \right) = 360^\circ  - \left( {90^\circ  + 90^\circ  + 45^\circ } \right) = 135^\circ \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com