Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phản ứng: H2S + NH3 ⇄ NH4+ + HS theo thuyết Bronsted thì 2 axit là:

Câu 211245: Trong phản ứng: H2S + NH3 ⇄ NH4+ + HS theo thuyết Bronsted thì 2 axit là:

A. H2S và HS.

B. H2S và NH4+.

C. NH3 và NH4+.

D. NH3 và HS.

Câu hỏi : 211245

Phương pháp giải:

Theo thuyết Bronsted thì axit là chất có khả năng cho proton H+.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng: H2S + NH3 ⇄ NH4+ + HS

  + Phản ứng thuận:

  → H2S là axit.

  + Phản ứng nghịch:

  → NH4+ là axit.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com