Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là

Câu 211982: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là

A. 1 cm. 

B. 1,5 cm

C. 0,5 cm

D. - 1 cm

Câu hỏi : 211982
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Phương pháp: Sử dụng vòng tròn lượng giác

  Sau 0,25s => góc quét ∆φ = ω.∆t = 2π.0,25 = π/2 (rad)

   

  => x = 2.cosπ/3 = 1cm

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com