Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của biểu thức : \(| - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2\)   là :

Câu 212008: Giá trị của biểu thức : \(| - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2\)   là :

A. - 1,8                         

B.  1,8                                 

C.  0                                    

D.  - 2,2 

Câu hỏi : 212008

Phương pháp giải:

+) Trước hết ta bỏ trị tuyệt đối theo quy tắc


\(\left| x \right| = \left\{ \begin{array}{l}x\,\,\,\,\,\,khi\,\,x \ge 0\\ - x\,\,\,\,khi\,\,\,x < 0\end{array} \right.\)


+) Sau đó thực hiện phép tính theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có : \(| - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 = 3,4 : 1,7 – 0,2 = 2 – 0,2 = 1,8\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com