Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị x thỏa mãn \( |x| = \frac{3}{5}\) là

Câu 212004: Giá trị x thỏa mãn \( |x| = \frac{3}{5}\) là

A. \(x=\frac{3}{5}\)                                                                   

B.   \(x=\frac{-3}{5}\)

C.  \(x=\frac{3}{5}\)  hoặc \(x=\frac{-3}{5}\)                                              

D.  \(x = 0\) hoặc \(x=\frac{3}{5}\)

Câu hỏi : 212004

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:


\(\left| x \right| = \left\{ \begin{array}{l}x\,\,\,\,\,\,khi\,\,x \ge 0\\ - x\,\,\,\,khi\,\,\,x < 0\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\left| x \right|=a\,\,\left( a>0 \right)\) thì \(x = a\) hoặc \(x = - a.\)

  Do đó  với  \(\left| x \right|=\frac{3}{5}\) thì \(x=\frac{3}{5}\) hoặc \(x=\frac{-3}{5}\)    

   Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com