Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm hai số tự nhiên sao cho tổng và tích của chúng đều là số nguyên tố?

Câu 212880: Tìm hai số tự nhiên sao cho tổng và tích của chúng đều là số nguyên tố?

A. 1 và 2

B. 2 và 3

C. 1 và 3

D. 2 và 5

Câu hỏi : 212880

Phương pháp giải:

Phương pháp:


- Áp dụng kiến thức về số nguyên.


- Áp dụng kiến thức định nghĩa số nguyên tố.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Tích hai số là một số nguyên tố  nên một trong hai số là 1, số còn lại gọi là a là số nguyên tố.

  Theo đề bài a + 1 cũng là số nguyên tố nên xét 2 thường hợp.

  +) Nếu a + 1 là số lẻ thì a là chẵn, do a là nguyên tố nên a là 2.

  +) Nếu a + 1 là chẵn thì a + 1 = 2 vì 1 + 2 là số nguyên tố khi đó a = 1 không phải là số nguyên tố (loại).

   Vậy hai số cần tìm là 1 và 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com