Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng quân Đồng minh  nào vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp lực lượng phát xít Nhật?

Câu 213501: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng quân Đồng minh  nào vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp lực lượng phát xít Nhật?

A. Quân Anh

B. Quân Pháp

C. Quân Trung Hoa Dân Quốc

D. Quân Anh và quân Pháp

Câu hỏi : 213501

Phương pháp giải:

(sgk trang 121)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau ngày 2-9-1945, quân đội các nước đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật đã lũ lượt kéo vào nước ta.

  -Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: Trung Hoa Dân quốc.

  -Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: quân Anh.

  Chọn đáp án: C

  Chú ý:

  dễ nhầm vời quân Anh hoặc Pháp

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com