Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 9- 11- 1946,Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua văn kiện lịch sử nào?

Câu 213502: Ngày 9- 11- 1946,Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua văn kiện lịch sử nào?

A. Luận cương chính trị của Đảng

B. Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam

C. . Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng

D. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi : 213502

Phương pháp giải:

(Sgk trang 123)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong kì họp đầu tiên của Quốc hội tại Hà Nội đã bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.

  Sau đó, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thống qua ngày 9-11-1946,

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com