`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một đường tròn thì số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng:

Câu 213852: Trong một đường tròn thì số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng:

A. Bằng số đo cung bị chắn

B.  Bẳng \(\frac{1}{2}\) số đo cung bị chắn

C. Bằng số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

D. Bằng \(\frac{1}{2}\) góc nội tiếp cùng chắn một cung.

Câu hỏi : 213852

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Tính chất của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung: Số đo góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải chi tiết.

  Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

  Chọn đáp án B.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com