`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tứ giác \(ABCD\) nội tiếp đường tròn \(\left( O \right)\) có \(\widehat C > {90^0}\), biết \(\widehat {BOD} = {130^0}\) thì số đo góc \(\widehat {BAD}\) là 

 

Câu 214161: Cho tứ giác \(ABCD\) nội tiếp đường tròn \(\left( O \right)\) có \(\widehat C > {90^0}\), biết \(\widehat {BOD} = {130^0}\) thì số đo góc \(\widehat {BAD}\) là 


 


A. \({55^0}\)

B. \({115^0}\)

C. \({130^0}\)

D. \({65^0}\)

Câu hỏi : 214161

Phương pháp giải:

Tính chất góc nội tiếp trong đường tròn.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\widehat {BAD}\)  là góc nội tiếp đường tròn \(\left( O \right)\) chắn cung \(DB\) nên \(\widehat {BAD} = \frac{1}{2}\widehat {BOD} = \frac{1}{2}{.130^0} = {65^0}\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com