Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 215305: Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, tại Liên Xô

B. Từ ngày 4 đến ngày 12/2/1945, tại Liên Xô

C. Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, tại Xan Phranxixcô (Mĩ)

D. Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, tại Pháp

Câu hỏi : 215305

Phương pháp giải:

(Sgk trang 4)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đầu 1945, chiến tranh thế giới II ở vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề cấp bách được đặt ra cần phải giải quyết: nhanh chóng kết thúc chiến tranh; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  - Từ 4 - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô.

  Chọn đáp án: A

  Chú ý:

  dễ nhầm mối thời gian kết thúc và địa điểm ở Mĩ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com