Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số \(y={{x}^{4}}-2m{{\text{x}}^{2}}+m-3\) có ba điểm cực trị

Câu 216972: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số \(y={{x}^{4}}-2m{{\text{x}}^{2}}+m-3\) có ba điểm cực trị

A. \(m\ge 0\).

B. \(m>0\).

C. \(m<0\).

D. \(m\le 0\).

Câu hỏi : 216972

Phương pháp giải:

Số cực trị của hàm số đa thức là số nghiệm (không phải nghiệm bội) của phương trình y’ = 0

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị ⇔ Phương trình sau có 3 nghiệm /phân biệt

  \(y' = 4{x^3} - 4mx = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} = m\end{array} \right.\)

  Điều này xảy ra ⇔ m > 0

  Chọn đáp án B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com