Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tam giác ABC có:

Câu 217941: Trong tam giác ABC có:

A. \({a^2} = {b^2} + {c^2} - bc\cos A\)

B. \({a^2} = {b^2} + {c^2} + bc\cos A\)

C. \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\)                      

D. \({a^2} = {b^2} + {c^2} + 2bc\cos A\)

Câu hỏi : 217941

Phương pháp giải:

Nhận biết được công thức định lí Cosin là:  \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com