Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC có b = 10, c = 16 và góc \(A = {60^0 }\). Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

Câu 217949: Cho tam giác ABC có b = 10, c = 16 và góc \(A = {60^0 }\). Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

A. \(2\sqrt {129} \)

B. \(14\)

C. \(98\)

D. \(2\sqrt {69} \)

Câu hỏi : 217949

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức định lí cosin \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A = {10^2} + {16^2} - 2.10.16.\cos {60^0 } = 196.\)

  Suy ra \(BC = a = \sqrt {196}  = 14\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com