Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC có \(\widehat B = {30^0},\widehat C = {105^0}\) và AC = 6. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

Câu 217950: Cho tam giác ABC có \(\widehat B = {30^0},\widehat C = {105^0}\) và AC = 6. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

A. \(12\sqrt 2 \)

B. \(3\sqrt 2 \)       

C.

\(2\sqrt 6 \)       

D. \(6\sqrt 2 \)

Câu hỏi : 217950

Phương pháp giải:

+ Sử dụng tính chất \(A + B + C = {180^0 }\) tính A


+ Sử dụng công thức định lí sin là:\({b \over {\sin B}} = {a \over {\sin A}}\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Có \(\widehat A = {180^0} - {30^0} - {105^0} = {45^0}\).

  + \({b \over {\sin B}} = {a \over {\sin A}} \Rightarrow a = {b \over {\sin B}}.\sin A = {6 \over {\sin {{30}^0}}}.\sin {45^0} = 6\sqrt 2 .\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com