`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

Câu 219063: Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

A. Tháng 8/1977

B. Tháng 9/1977

C. Tháng 7/1977

D. Tháng 10/1977

Câu hỏi : 219063

Phương pháp giải:

Sgk trang 7

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ tháng 9-1977, Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com