Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?

Câu 219083: Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?

A. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô

B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904 - 1905

C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.

D. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức. 

Câu hỏi : 219083

Phương pháp giải:

liên hệ.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -          Đáp án A: không liên quan đến Nhật.

  -          Đáp án B: quyền lợi của Nga bị mất trong chiến tranh Nga – Nhật được khôi phục sẽ là điều kiện thuận lơi để Liên Xô tham gia chiến tranh chống Nhật.

  -          Đáp án C: Do Nhật Bản không thuộc khu vực Đông Âu => nội dung này không liên quan đến việc Liên Xô tham gia chiến tranh chống Nhật.

  -          Đáp án D: tương tự C.

  Chọn đáp án: B

  Chú ý:

  đọc thêm tư liêu để mở rộng kiến thức về những sự kiện lịch sử quan trọng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com