Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các giá trị thích hợp của chữ số a sao cho:

a) \( - 560 <  - \overline {56a} \)                 b) \( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0} \)

Câu 219262: Tìm các giá trị thích hợp của chữ số a sao cho:


a) \( - 560 <  - \overline {56a} \)                 b) \( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0} \)

A. a) không có giá trị

b) a = 6

B. a) không có giá trị

b) a = 5

C. a) a = 5

b) a = 6

D. a) a = 5

b) a = 5

Câu hỏi : 219262

Phương pháp giải:

Dựa vào việc so sánh hai số nguyên:


+ Với \(a,b \in Z\), nếu điểm  nằm bên trái điểm  trên trục số nằm ngang thì a < b


+ Số nguyên b là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và giữa a và b không có số nguyên nào nữa.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) \( - 560 <  - \overline {56a}  \Rightarrow 560 > \overline {56a}  \Rightarrow 0 > a\)

   Mà \(a \in N\) nên không có giá trị nào của a thỏa mãn đề bài.

  b) \( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0}  \Rightarrow \overline {a99}  < 649 < \overline {6a0}  \Rightarrow \left\{ \matrix{a < 6 \hfill \cr 4 < a \hfill \cr}  \right. \Rightarrow 4 < a < 6\)

  Mà \(a \in {N^*}\) nên a = 5

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com