Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(12x + 1 = x - 13x\) có nghiệm là:

Câu 219412: Phương trình \(12x + 1 = x - 13x\) có nghiệm là:

A. vô số nghiệm   

B. \(x =  - \frac{1}{{24}}\)

C. vô nghiệm       

D. \(x = \frac{1}{{24}}\)

Câu hỏi : 219412
Phương pháp giải:

Chuyển hạng tử chứa ẩn sang vế trái, hạng tử tự do về vế phải, thu gọn rồi chia hai vế cho hệ số của ẩn ta tìm được nghiệm( chú ý khi chuyển vế hạng tử phải đổi dấu hạng tử đó).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}12x + 1 = x - 13x\\ \Leftrightarrow 12x - x + 13x =  - 1\\ \Leftrightarrow 24x =  - 1\\ \Leftrightarrow x = \frac{{ - 1}}{{24}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com