Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết \(2x - 2 = 0\) . Tính giá trị của \(5{x^2} - 1\).

Câu 219413: Cho biết \(2x - 2 = 0\) . Tính giá trị của \(5{x^2} - 1\).

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \(4\)

D. \(7\)

Câu hỏi : 219413
Phương pháp giải:

Giải phương trình bậc nhất một ẩn để tìm ra \(x\), rồi thay \(x\) vừa tìm được vào biểu thức cần tính giá trị.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}2x - 2 = 0\\ \Leftrightarrow 2x = 2\\ \Leftrightarrow x = 2:2\\\Leftrightarrow x = 1\end{array}\)

  Thay \(x = 1\) vào \(5{x^2} - 1\) ta được: \({5.1^2} - 1 = 5 - 1 = 4\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com