`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC có AB<AC. Gọi \(E \in AC\) sao cho AB = CE. Gọi O là một điểm nằm ở trong tam giác sao cho OA = OC, OB = OE. Chứng minh

a.  \(\Delta AOB = \Delta COE\)

b. So sánh góc OAB và góc OCA.

Câu 219686: Cho tam giác ABC có AB<AC. Gọi \(E \in AC\) sao cho AB = CE. Gọi O là một điểm nằm ở trong tam giác sao cho OA = OC, OB = OE. Chứng minh


a.  \(\Delta AOB = \Delta COE\)


b. So sánh góc OAB và góc OCA.

Câu hỏi : 219686

Phương pháp giải:

+Dựa vào trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.

 • (1) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a. Xét  tam giác AOB và tam giác COE có:

  AB = CE(gt); AO = CO; OB = OE

  Do đó: \(\Delta AOB = \Delta COE(c.c.c)\) (đpcm)

  b. Vì \(\Delta AOB = \Delta COE(cmt)\), do đó \(\widehat {OAB} = \widehat {OCE}\) hay  \(\widehat {OAB} = \widehat {OCA}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com