Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật nhận định nào sau đây sai 

Câu 222450: Khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật nhận định nào sau đây sai 

A. Động vật đơn tính là động vật mà trên mỗi cơ thể chỉ có cơ quan sinh sản đực hoặc cơ quan sinh sản cái

B. Động vật sinh sản hữu tính có hai  hình thức thụ tinh là thụ tinh ngoài và thụ tinh trong

C.  Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra cá thể mới thích nghi với môi trường sống

D. Ở động vật đẻ con , phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ nhờ chất đinh ưỡng lấy từ cơ thể mẹ qua nhau thai

Câu hỏi : 222450
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu sai là C

  Sinh sản hữu tính  là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử đơn bội để tạo ra các cá thể mới.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com