Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại axit nucleic đóng vai trò như “người phiên dịch” của quá trình dịch mã là :

Câu 222449: Loại axit nucleic đóng vai trò như “người phiên dịch” của quá trình dịch mã là :

A. ADN

B. t ARN

C. rARN

D. mARN

Câu hỏi : 222449
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Loại axit nucleic đóng vai trò là người phiên dịch là tARN

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com