`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập, Mĩ latinh trở thành “Lục địa bùng cháy“  từ sau sự kiện nào?

Câu 222507: Trong phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập, Mĩ latinh trở thành “Lục địa bùng cháy“  từ sau sự kiện nào?

A. Phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài ở Nicaragoa (1979)

B. Cuộc tân công trại lính Mooncada (26/7/1953)

C. Thắng lợi của cách mạng Cuba (1/1/1959), nước Cộng hoà Cuba ra đời

D. Phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào (1964)

Câu hỏi : 222507

Phương pháp giải:

Sgk trang 39, chữ in nhỏ

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau thắng lợi của cách mang Cuba, đã có nhiều quốc gia nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cùng với các hình thức bãi công của công nhân, nông dân đòi ruộng đất, đấu tranh nghị trường để thành lập các chính phủ tiến bộ, cao trào đấu tranh bùng nổ mạnh mẽ ở mĩ Latinh biên cháy ở Mĩ latinh, biến châu lục này thành “Lục địa bùng cháy”.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com