Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số nghiệm trong khoảng \(\left( { - 2\pi ;2\pi } \right)\) của phương trình \(\sin 2x = \cos 2x\) là:

         

Câu 222904: Số nghiệm trong khoảng \(\left( { - 2\pi ;2\pi } \right)\) của phương trình \(\sin 2x = \cos 2x\) là:


         

A. 8

B. 4

C. 6

D. 2

Câu hỏi : 222904
  • Đáp án : A
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com