Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) là đường cong ở hình dưới đây? Mệnh đề nào dưới đây đúng?

            

Câu 222969: Đồ thị hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) là đường cong ở hình dưới đây? Mệnh đề nào dưới đây đúng?


            

A. \(b < 0,cd < 0\) .  

B. \(b > 0,cd < 0\).   

C. \(b < 0,cd > 0\) .    

D. \(b > 0,cd > 0\).

Câu hỏi : 222969
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com