Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại sao đầu những năm 70 (thế kỉ XX) Mĩ lại thực hiện chính sách hoà hoãn với Liên Xô và Trung Quốc

Câu 223096: Tại sao đầu những năm 70 (thế kỉ XX) Mĩ lại thực hiện chính sách hoà hoãn với Liên Xô và Trung Quốc

A. Mở ra mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi với các nước xã hội chủ nghĩa

B. Ngăn chặn, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

C. Chống lại phong trào cách mạng của các dân tộc trên thế giới

D. Đe doạ các đồng minh truyền thống của Mĩ

Câu hỏi : 223096

Phương pháp giải:

Sgk trang 44, suy luận. 

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Tháng 2-1972, Tổng thống Níchxơn sang thắm Trung Quốc, mở ra thời kì mới trong quan hệ giữa hai nước.

  - Năm 1979, quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung Quốc được thiết lập.

  - Tháng 5 – 1972, Níchxơn  sang thắm Liên Xô, thực hiện chính sách hòa hoãn với hai nước lớn để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng của các dân tộc.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com