Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập nghiệm S của phương trình \({\log _6}\left( {x\left( {5 - x} \right)} \right] = 1\)

Câu 223295: Tìm tập nghiệm S của phương trình \({\log _6}\left( {x\left( {5 - x} \right)} \right] = 1\)

A. \(S = \left\{ {2; - 6} \right\}\)                  

B. \(S = \left\{ {2;3;4} \right\}\)                        

C. \(S = \left\{ {2;3} \right\}\)       

D. \(S = \left\{ {2;3; - 1} \right\}\)

Câu hỏi : 223295

Phương pháp giải:

Cách giải phương trình \({\log _a}f\left( x \right) = b \Leftrightarrow f\left( x \right) = {a^b}\left( {0 < a \ne 1;f\left( x \right) > 0} \right)\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Điều kiện: \(x\left( {5 - x} \right) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 5\)

  \({\log _6}\left( {x\left( {5 - x} \right)} \right) = 1 \Leftrightarrow x\left( {5 - x} \right) = 6 \Leftrightarrow {x^2} - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = 3\end{array} \right.\left( {tm} \right)\)

  Vậy \(S = \left\{ {2;3} \right\}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com