Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để biểu thức \(B = {\log _3}\left( {2 - a} \right)\) có nghĩa.

Câu 223294: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để biểu thức \(B = {\log _3}\left( {2 - a} \right)\) có nghĩa.

A. \(a > 2\)                                 

B. \(a = 3\)                         

C. \(a \le 2\)                             

D. \(a < 2\)

Câu hỏi : 223294

Phương pháp giải:

 Biểu thức \({\log _a}b\) có nghĩa khi \(0 < a \ne 1;b > 0\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu thức \(B = {\log _3}\left( {2 - a} \right)\) có nghĩa khi \(2 - a > 0 \Leftrightarrow a < 2\)

   

  Chú ý:

  Ở bài toán này ta chỉ cần chú ý đến điều kiện có nghĩa của hàm số logarit và giải bất phương trình để tìm x.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com