Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

Câu 223455: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

A. 5,04 gam.

B. 5,44 gam.

C. 5,80 gam.

D. 4,68 gam.

Câu hỏi : 223455
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đốt 11,16 gam E + 0,59 gam O2 → ? CO2 + 0,52 mol H2O.

  ⟹ Bảo toàn khối lượng có: nCO2 = 0,47 < nH2O → Z là ancol no, 2 chức.

  Quy đổi E về hỗn hợp gồm: CH2=CHCOOH, C2H4(OH)2, CH2, H2O.

  nCH2=CHCOOH = nBr2 = 0,04 mol.

  Đặt nC2H4(OH)2 = x mol; nCH2 = y mol; nH2O = z mol.

  Ta có: mE = 0,04. 72 + 62x + 14y + 18z = 11,16 gam;

  Bảo toàn cacbon: 0,04. 3 + 2x + y = 0,47 và bảo toàn H: 0,04. 2 + 3x + y + z = 0,52.

  ⟹ Giải hệ được: x = 0,11 mol; y = 0,13 mol; z = -0,02 mol.

  Do Z cùng số C với X nên Z phải có ít nhất 3C ⟹ ghép vừa đủ 1 CH2 cho Z.

  Z là C3H6(OH)2 và còn dư 0,13 – 0,11 = 0,02 mol CH2 cho axit.

  ⟹ muối gồm CH2=CHCOOK: 0,04 mol; C2: 0,02 mol

  ⟹ m = mmuối = 0,04. 110 + 0,02. 14 = 4,68 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com