Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y đều mạch hở (được cấu tạo từ 1 loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5) với tỉ lệ mol X : Y = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là

Câu 223456: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y đều mạch hở (được cấu tạo từ 1 loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5) với tỉ lệ mol X : Y = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là

A. 116,28.

B. 109,5.

C. 104,28.

D. 110,28.

Câu hỏi : 223456
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Khi gộp X và Y với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 có \(X + 3Y \to X{Y_3} + 3{H_2}O\,\)

  + Từ: \(\dfrac{{{n_{Gly}}}}{{{n_{Ala}}}} = \dfrac{{1,08}}{{0,48}} = \dfrac{9}{4}\) \( \Rightarrow X{Y_3}\) là \({(Gly)_{9k}}{(Ala)_{4k}}\).

  mà \(\sum {\underbrace {so{\rm{ mat xic}}{{\rm{h}}_{(\min )}}}_{(5 + 2).{n_X}}\,\,{\rm{ < }}\,\,\,\sum {\underbrace {so{\rm{ mat xich cua }}X{Y_3}}_{9k + 4k}\,} \,\,\,{\rm{ < }}\,\,\,\sum {\underbrace {so{\rm{ mat xic}}{{\rm{h}}_{(max)}}}_{(5 + 2).{n_Z}}} {\rm{ }}}  \to 7.1 < 13k < 7.3 \Rightarrow k = 1\)

  + Với k = 1 Þ \({n_{Gl{y_9}Al{a_4}}} = {n_{X{Y_3}}} = \dfrac{{{n_{Gly}}}}{9} = \dfrac{{{n_{Ala}}}}{4} = 0,12\,mol \to \left\{ \begin{array}{l}{n_X} = {n_{X{Y_3}}} = 0,12\,mol\\{n_Y} = 3{n_{X{Y_3}}} = 0,36\,mol\end{array} \right.\)

  - Khi thủy phân m gam M thì: \({n_{{H_2}O}} = {n_M} = {n_X} + {n_Y} = 0,48mol\)

  - Quy đổi hỗn hợp M thành H2O, CH2 và C2H3ON.

  + Ta có: \({n_{{C_2}{H_3}ON}} = {n_{Gly}} + {n_{Ala}} = 1,56\,mol{\rm{ va }}{{\rm{n}}_{ - C{H_2}}} = {n_{Ala}} = 0,48\,mol\)

  \( \Rightarrow {m_M} = 57{n_{{C_2}{H_3}ON}} + 14{n_{C{H_2}}} + 18{n_{{H_2}O}} = 104,28\left( g \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com