Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0,45 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

Câu 223819: Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0,45 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

A. 0,45 mol Fe2(SO4)3.

B. 0,225 mol Fe3+.

C. 0,15 mol Fe2(SO4)3.

D. 0,9 mol Fe3+.

Câu hỏi : 223819

Phương pháp giải:

Viết phương trình phân li của Fe2(SO4)3 và xác định số mol của các chất/ion từ đó chọn đáp án đúng.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

              Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-

  (Mol)        0,15  ←   0,3  ←   0,45

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com