Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để trung hòa 200ml dung dịch A chứa HCl 0,15M và H2SO4 0,05M cần dùng V lít dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là:

Câu 223857: Để trung hòa 200ml dung dịch A chứa HCl 0,15M và H2SO4 0,05M cần dùng V lít dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là:

A. 0,25 lít và 4,66 gam.

B. 0,125 lít và 2,33 gam.

C. 0,125 lít và 2,9125 gam.

D. 1,25 lít và 2,33 gam.

Câu hỏi : 223857

Phương pháp giải:

- Phản ứng trung hòa vừa đủ nên ta có: nH+ = nOH-


=> nHCl + 2nH2SO4 = nNaOH + 2nBa(OH)2


=> Phương trình ẩn V => V


- Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4


Tính toán theo PT ion.

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Phản ứng trung hòa vừa đủ nên ta có: nH+ = nOH-

  => nHCl + 2nH2SO4 = nNaOH + 2nBa(OH)2

  => 0,2.(0,15 + 0,05.2) = V.(0,2 + 0,1.2)

  => V = 0,125 lít

  - Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Ta có: nBa2+ = 0,0125 mol > nSO4 2- = 0,01 mol

  => Ba2+ dư => nBaSO4 = nSO42- = 0,01 mol => mBaSO4 = 0,01.233 = 2,33 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com