Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch A chứa: 0,1 mol M2+, 0,2 mol Al3+, 0,3 mol SO42- và còn lại là Cl-. Khi cô cạn dung dịch A thu được 47,7 gam rắn. Vậy M là

Câu 223858: Dung dịch A chứa: 0,1 mol M2+, 0,2 mol Al3+, 0,3 mol SO42- và còn lại là Cl-. Khi cô cạn dung dịch A thu được 47,7 gam rắn. Vậy M là

A. Mg.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Câu hỏi : 223858

Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn điện tích: \(2{{n}_{{{M}^{2+}}}}+\text{ }3{{n}_{A{{l}^{3+}}}}~=\text{ }2{{n}_{S{{O}_{4}}^{2-}}}~+\text{ }{{n}_{C{{l}^{-}}}}\)

  => nCl- = 0,2 mol

  Ta có: m rắn = ∑mion => 0,1M + 0,2.27 + 0,3.96 + 0,2.35,5 = 47,7

  => M = 64

  Vậy M là Cu

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com