Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giữa thế kỉ XIX (trước cuộc cải cách Minh Trị), Nhật Bản là một nước

Câu 226338: Giữa thế kỉ XIX (trước cuộc cải cách Minh Trị), Nhật Bản là một nước

A. phong kiến

B. công nghiệp phát triển

C. phong kiến quân phiệt

D. tư bản chủ nghĩa

Câu hỏi : 226338
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com