Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lĩnh vực nào không nằm trong nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị ?

Câu 226339: Lĩnh vực nào không nằm trong nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị ?

A. Giải quyết nạn thất nghiệp

B. Chính trị, xã hội.

C. Kinh tế, quân sự                        

D. Quân sự, giáo dục

Câu hỏi : 226339
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com