Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho kim loại Na tác dụng với nước tạo ra NaOH và H2. Phương trình nào sau đây thích hợp:

Câu 229013: Cho kim loại Na tác dụng với nước tạo ra NaOH và H2. Phương trình nào sau đây thích hợp:

A.

Na + H2O → NaOH + H2                                                  

B.

2Na + 2H2O → 2NaOH + 2H

C. Na + H2O → NaOH + H                                                                   

D.  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Câu hỏi : 229013
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cho kim loại Na tác dụng với nước tạo ra NaOH và H2. Phương trình nào sau đây thích hợp:

  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com