Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

d) Giá trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tần số của nó là mấy?

e) Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu ở đây là mấy? Tần số của nó là mấy?

Câu 230749: Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:a) Dấu hiệu ở đây là gì?


b) Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?


c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau?


d) Giá trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tần số của nó là mấy?


e) Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu ở đây là mấy? Tần số của nó là mấy?

A. a)     Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của một học sinh.

b)     Số các giá trị của dấu hiệu là 21 giá trị.

c)     Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là 8 giá trị, đó là 3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10.

d)     Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 3.

e)     Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 3, tần số là 1.

B. a)     Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh.

b)     Số các giá trị của dấu hiệu là 21 giá trị.

c)     Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là 8 giá trị, đó là 3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10.

d)     Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 3.

e)     Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 3, tần số là 1.

C. a)     Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của một học sinh.

b)     Số các giá trị của dấu hiệu là 21 giá trị.

c)     Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là 9 giá trị, đó là 2;  3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10.

d)     Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 3.

e)     Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 2, tần số là 1.

D. a)     Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của một học sinh.

b)     Số các giá trị của dấu hiệu là 21 giá trị.

c)     Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là 8 giá trị, đó là 3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10.

d)     Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 2.

e)     Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 3, tần số là 1.

Câu hỏi : 230749

Phương pháp giải:

-         Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.


-        Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu, giá trị nào lớn nhất, giá trị nào nhỏ nhất.


-        Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a)     Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh lớp 7.

  b)     Số các giá trị của dấu hiệu là 21 giá trị.

  c)     Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là 8 giá trị, đó là 3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10.

  d)     Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 3.

  e)     Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 3, tần số là 1.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com