Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh lớp 7A được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Có bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Câu 230751:  Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh lớp 7A được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây:a) Dấu hiệu ở đây là gì?


b) Có bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra?


c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

A. a)     Dấu hiệu: số lỗi chính tả của mỗi học sinh.

b)     Có 44 học sinh làm bài kiểm tra.

B. a)     Dấu hiệu: số lỗi chính tả của mỗi học sinh.

b)     Có 40 học sinh làm bài kiểm tra.

C. a)     Dấu hiệu: số lỗi chính tả của mỗi học sinh.

b)     Có 48 học sinh làm bài kiểm tra.

D. a)     Dấu hiệu: số lỗi chính tả của mỗi học sinh.

b)     Có 36 học sinh làm bài kiểm tra.

Câu hỏi : 230751

Phương pháp giải:

-        Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.


-        Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu, giá trị nào lớn nhất, giá trị nào nhỏ nhất.


-        Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a)     Dấu hiệu: số lỗi chính tả của mỗi học sinh.

  b)     Có 44 học sinh làm bài kiểm tra.

  c)     Bảng “tần số”

  Nhận xét:

  -        Không có học sinh nào không mắc lỗi.

  -        Số lỗi ít nhất là 1.

  -        Số lỗi nhiều nhất là 10.

  -        Số bài có từ 3 lỗi đến 6 lỗi chiếm tỉ lệ cao.

  -        Số bài mắc 4 lỗi có tỉ lệ cao nhất (14 bài).

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com