Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phản ứng Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl, nguyên tố Clo

Câu 231884: Trong phản ứng Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl, nguyên tố Clo

A.

chỉ bị oxi hóa                                                                     

B.

 Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

C. Chỉ bị khử                                                                         

D. Không bị oxi hóa cũng không bị khử

Câu hỏi : 231884

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của Cl trước và sau phản ứng từ đó xác định được vai trò của Cl2.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cl20  + 2 e  →  2 Cl-  => quá trình khử (nhận e)  => clo bị khử xuống số oxi hóa thấp hơn

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com