Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 150ml dung dịch có pH = 3 gồm HCl và HNO3với 150ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 300 ml dung dịch có pH = 5. Giá trị của a là:

Câu 232622: Trộn 150ml dung dịch có pH = 3 gồm HCl và HNO3với 150ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 300 ml dung dịch có pH = 5. Giá trị của a là:

A. 9,8.10-5

B. 9,8.10-4

C.  9,8.10-3

D. 9,8.10-6

Câu hỏi : 232622

Phương pháp giải:

+ Tính ∑nH+ ;


+ pH < 7 => dư axit


+ pH = x => [H+] = 10-x


+ Viết phương trình ion rút gọn: H+    +          OH-     →        H2O


+ Tính toán theo phương trình

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pHsau = 5 => H+ dư sau phản ứng

  \({{\text{[}}{H^ + }{\text{]}}_{sau}} = {10^{ - 5}} = \frac{{{n_{{H^ + }sau}}}}{{{V_{sau}}}}\) 

  => nH+ sau = Vsau . [H+] = 10-5. 0,3 = 3.10-6 (mol)

  pH = 3 => [H+] = 10-3 = 0,001M => nH+ = 0,15 . 0,001 = 1,5 . 10-4

  nOH- = 0,15.a

                   \({H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\)

  Ban đầu:   1,5 .10-4      0,15.a

  Phản ứng:  0,15a          0,15a

  Sau:      1,5.10-4-0,15a     0

  nH+ sau = 3.10-6 = 1,5.10-4 - 0,15a => a = 9,8.10-4 M

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com