Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm nào nằm giữa hai điểm E và K

Câu 233874:


Điểm nào nằm giữa hai điểm E và K

A. Điểm A, K                                                

B.  Điểm F, G

C.  Điểm H, F                                             

D. Điểm G, H

Câu hỏi : 233874

Phương pháp giải:

+) Quan sát hình vẽ để xác định những điểm nào cùng thuộc một đường thẳng.


+) Trong 3 điểm thẳng hàng chỉ có 1 và chỉ 1 điểm nằm giữa 2 điểm

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ hình vẽ ta thấy bốn điểm E, F, G, K cùng nằm trên một đường thẳng.

  Điểm F nằm giữa hai điểm E và K.

  Điểm G nằm giữa hai điểm E và K.

  Vậy hai điểm F, G cùng nằm giữa hai điểm F và K.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com